L.E.D. tehnologija

LED (Light Emitting Diode) rasvjetna tijela električnu energiju pretvaraju direktno u svjetlost određene valne duljine uz zanemarivo zagrijavanje za razliku od klasičnih žarulja. Ne sadrže živu, staklo, štetne plinove ili otrovne materijale, a zbog odličnih mehaničkih karakteristika visoko su otporna su na vibracije, udarce i ostala naprezanja. Dugog su vijeka trajanja.